Programma

"De grote weg is niet moeilijk voor wie geen voorkeur of afkeer kent." - Jianzhi Sengcan

We beoefenen zazen momenteel in iets andere vorm dan we gewend zijn. We zitten niet vlak naast elkaar, maar op gepaste afstand. Een deel van de groep zit in de zendo, het andere deel zit op afstand en toch samen via Zoom.

Interesse? Vragen? Bel dan gerust met Daan Za Zen Shin de Bruijn Sensei: 06 48 47 54 51.

Proeflessen, introductiecursus en reguliere lessen

Doorlopende groep najaar - Maandag 20:00

Doorlopende groep najaar - Dinsdag 17:45

Doorlopende groep najaar - Dinsdag 20:00

Doorlopende groep najaar - Woensdag 20:00

Wat anderen zeggen

Lees ervaringen van anderen.

Overig

ZenPunt streeft bij bovenstaande activiteiten een kostendekkende exploitatie na en beoogt geen winst. Op basis van de inkomenssituatie is korting op de tarieven mogelijk.

Zenpunt is gesloten vanwege vakantie en feestdagen: 

  • Zomervakantie: zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus
  • Herfstvakantie: zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober

Aanmelden

"Als je de waarheid niet kunt vinden waar je bent, waar verwacht je haar dan te vinden?" - Dogen

 

Betaling en annuleren

Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Ontvangst van de aanmelding wordt bevestigd d.m.v. een mail met verdere informatie over de cursus. Kosten dienen 14 dagen na ontvangst van de nota te zijn overgemaakt op ING bank:
NL 47 INGB 0005 559117 t.n.v. Stichting ZenPunt, Haarlem.

Annulering is kosteloos tot 8 dagen voordat de cursus begint. Daarna wordt 20% administratiekosten in rekening gebracht.